ملودی میلاد
یکی میاد ، یکی میره ، اونی که می مونه منم!

گاهی

دلت آنقدر می گیرد

که میخواهی

دلت را در کنار سبزهای گره کرده

بگذاری و برگردی

که شاید بخت برگردد

که شاید

مراد این دل غمگین روا گردد

 

یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ~ 22:49 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
حرف کوتاه می کنی

چشم در چشمت می بندم

سفت و محکم

چون پلی از کوه تا کوه

لبهایمان قفل است

سکوت جاری

اما

ناگهان بمبی می ترکد انگار

این تویی که می خندی

پل ها را می شکنی

و خود را به آغوش من می سپری

چه شبهای دل انگیزی است این شبها

ستاره تا سحر بیدار است

برای ما

برای عاشقانه های ما

تا ستاره هست

تا ماه می تابد

ما برقراریم

همین گونه

به همین خوشبختی

شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ~ 20:17 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بیا ؛ همین امروز بیا

میدانم که فردا به این زیبایی نیست

همانطور که امروزم ،

مثل دیروز  رویایی نیست

چقدر خوب می خندی ، خنده ات چقدر خوب دل می برد

همین حالا برایم بخند

فردا چهره ات به این تماشایی نیست

افسوس ؛ افسوس می خورم

چه چیزها در دیروز جا گذاشتم

و حالا هیچ به یادگار ندارم

هرچه می توانی بکن برایم ، همین ها برای فردا یادگاری است

من قاب عکس زیبایی برایت می شوم

این را به تو قول می دهم

می توانی یک عمر از منظره ام لذت ببری

اگر برداری غباری که بر چهره ام جاری است .

سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ~ 0:0 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وجودم  از روزگار خسته است ولی می داند

شبی که در آن مانده ایم تا صبح نمی ماند

هر چه می زند به در بسته می خورد ولی

دری که خدا وعده داده است عاقبت می یابد

یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ~ 23:50 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
حوای کسی مرا گرفته است! 

که می دانم دیگر آدم نمی شوم!

پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ ~ 19:38 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
من اگر سردم و سنگین

من اگر سختی سنگم

من اگر صخره ای از کوه بلندم

تو ببخش

تو که خوبی

تو برایم پر قویی

سبک و نرم و سپید

عاشقی زنده به هرم نفس توست

مثل گلهای بهاری ، نفست طعم طبیعت دارد

طعم نرگس ، طعم شیرینی و خوشبختی

و منِ هیچ

چه بی انصافم

تو ببخش

91/12/9

دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ ~ 20:42 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پایم لب گور است

احساسم را از من مگیر

من بی احساساتم هیچم

شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ~ 19:7 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

می دانم

می دانم که خیلی سخت است

که این جسم ، آن جسم پاک و بی آلایش شود

و سخت تر

که روحم باز صیقل یابد

و ناب ناب شود

اما

خسته ام

این وضع ناراحتم می کند

می خواهم غیر از این باشم

می خواهم آن چیزی باشم که بوده ام

من کسی را گم کرده ام

که درونم می زیست

من خود شاعر و عاشقم را گم کرده ام

می یابمش

می آورمش

و برای روز آمدنش جشن خواهیم گرفت

من و تویی که آن مرد زیبا را دوست داریم

هرچقدر هم که سخت باشد

پیدایش می کنم

بگو که می توانم

بگو

دوشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ~ 19:32 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زندگی بی عشق جریان ندارد

معنا ندارد

می خواهم جاری باشم

ترجمه زندگی شوم

تا آخرین نفس

تا جایی که جان دارم

که پیشه من عشق است

و دگر هیچ نمی دانم

پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ~ 16:0 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آینه هم

می شکند آخر

هزار تکه می شود

اما هر تکه اش آینه می شود باز

من آینه ام

پودر هم که شوم

باز هم وجود دارم

هستم

دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ~ 20:15 ~ میلاد ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -